Bemutatkozás Bibliográfia Tanulmányok, esszék, előadások Megjelent könyveim
Versek Wiersze moje po polsku Gedichte Mia poemoj
Műfordítások Régi történetek Videók Galéria
Poeziile mele * * * * * * * * * * * * * * *
 

 VÁLOGATÁS

Z gliny lepisz (Agyagba gyúrod)

 70

 Czu Fu juz daleko odszedł...(Csu Fu már messze jár...)

Jaskółki siedzą...(Fecskék ülnek...)

Katyńska rapsodia (Katyni rapszódia)

Staroświecki wiersz u ruin zamku (Régis vers Rezi romjainál)

PoŜegnanie z Badacsonylábdi* (Búcsú Badacsonylábditól)

Zima (Tél)

To byłaś Ty? (Te voltál?)

Ktoś tu był (Valaki itt járt)

Mój polski dziadek (Nagyapám)

Stary (Az öreg)

I wszystko bez zmian (És minden változatlan)

Niedzielny koncert  (Vasárnapi koncert)

Przez otwarte okno  (Nyitott ablakon át)

Jestem, bo jesteś (Vagyok, mert vagy)

***    (w poszukiwaniu istoty...)

Matka (Anyám)

Stary Sącz  (Ószandecz)

Pocztówka znad Balatonu (Balatoni  anzix)

Przy grobie Batsányi’ego * (Batsányi sírjánál 80 év múltán)

Pożegnanie lata (Nyárbúcsúztató)

Cyrhla, 1956 (Cyrhla, 1956)

Pamięci Witolda Waroczewskiego

być może należało inaczej (talán másképp kellett volna...)
 

Chciałem (Szerettem volna)


*** (Szczekali, griźli i szarpali...)

Jesienne myśli popołudniowe
(Őszi gondolatok délután)

*** (Wieczorem zamykam drzwi...)

między torami
(sinek között)

Cukiernia Kertész
(A Kertész cukrászda)

Rynek w porannym świetle
(Rynek - reggeli fényben)

Obwieszczenie
(Hírdetés)

Jestem w domu…(Mert otthon vagyok…)

I tylko tyle (Csak ennyi)

może inaczej należało by…(talán másképp kellett volna…)