Bemutatkozás Bibliográfia Tanulmányok, esszék, előadások Megjelent könyveim Műfordítások
Versek Wiersze moje po polsku Régi történetek Galéria Videók
 

Országúton

 

A lengyel irodalom képe –különös tekintettel Adam Mickiewiczre- három magyar középiskola diákjainak tudatában

 

Balassi és Lengyelország. Adalékok Balassi Bálint lengyelországi útjaihoz

 

A Balaton képe a Tudományos Gyűjtemény évfolyamaiban

 

„Balaton’ környékének Szép Természetjátéki !”Adalékok a Balaton és Keszthely tájleíró költészetéhez

 

Batsányi és Keszthely

 

Boglarczykok. Lengyel középiskola Balatonbogláron a második világháború alatt

 

Dukai Takács Judit. A Balaton egyik korai tájleírója

 

Major-Zala Lajos és második otthona, Hévíz

 

„Én  Keszthelyben egy magyar Weimart óhajtok látni!” Alkotóközösségek Keszthelyen egykor és ma

 

Életrajzi vázlatok. Az európai romantika nagy alakja: Adam Mickiewic; A melodramatikus művész: Artur Grotter; A lengyel képzőművészet nagy alakja: Jan Matejko

 

Kultúra és turizmus (Adalékok  Keszthely kulturális turizmusának történetéhez)

 

Nagyváthy János és a Helikon. Adalékok Nagyváthy János életrajzához

 

„…négy Szobák Ajtó-ragasztói kőbül készüljenek…” A keszthelyi Festetics kastély és parkjának rövid története

 

…és a Jóisten éltessen sokáig! (Személyes gondolatok Németh János születésnapján)

 

Nők Keszthely irodalmi életében

 

A Megváltó Gyógyszertártól a Lótusz Patikáig

 

Festetics György a sajtó mecénása

 

Rozważania o historii i percepcji  poezji polskiej na Węgrzech na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci

     (Gondolatok a lengyel irodalom magyarországi befogadásáról az utóbbi évtizedek tükrében)

 

Kazinczy és Festetics kapcsolata a Helikonok tükrében

 

Adalékok Festetics György irodalompártoló tevékenységének értékeléséhez

 

„egy boldog írói táborozás a Balaton mellett..."

 

Egy öreg szerkesztő emlékezete (Adalékok Roboz István munkásságához — műveinek tükrében)

 

A Petőfi Társaság első írónője: Kisfaludy Atala

 

Boglarczycy

 

Phoenix, a porából megelevenedő gálya

Hévíz első ismertetése (Dr. Babocsay József)

Henryk Sienkiewicz

Keresztury Dezső és a Balaton

Gyertyaláng és pisztolylövés